TURKCESS 4

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100 Yılı nedeniyle 27-30 Haziran 2018 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilmiştir.

Haber Bülteni Web Sayfası