ÖDÜL TÖRENİ

Yayın Ödülü Koşulları ve Şartları

Kimler Başvurabilir: Yayın Ödülü 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ‘ta taranan dergilerde yayımlanmış makalelerin (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) kümülatif puanı* 3’in üzerinde olan öğretim üyelerine (Öğr.Gör.,Yard. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr. ) “Yayın Ödülü” verilecektir.

Değerlendirme Kriterleri: Yayın Ödülü başvuruları “turkcess” düzenleme kurulu tarafından farklı üniversitelerden oluşan bilim insanları kurulu tarafından belirlenecektir.

 Bilime katkı
 Bilimin yayılmasına katkı
 Bilimin toplum yararına kullanılmasına katkı
 Araştırmacının özgeçmişi
 Araştırmacılar: Yayınlarını, projelerini, ulusal ve uluslar arası konferanslarını, ödüllerini sisteme
yükleyecekler

 

Genç Araştırmacı Ödülü Koşulları ve Şartları

Kimler Başvurabilir: 35 yaşını doldurmamış, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ‘ta taranan dergilerde yayımlanmış makaleye sahip olan , eğitim ve sosyal bilimler alanlarına uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş, ülkemizde bu alanların gelişmesi ve görünürlüğünün arttırılmasında öncü olmuş gerçek kişiler Genç Bilim İnsanı Ödüllerine  başvurabilirler.

Değerlendirme Kriterleri: Genç Bilim İnsanı Ödül başvuruları “turkcess” düzenleme kurulu tarafından farklı üniversitelerden oluşan bilim insanları kurulu tarafından belirlenecektir.

 Bilime katkı
 Bilimin yayılmasına katkı
 Bilimin toplum yararına kullanılmasına katkı
 Araştırmacının özgeçmişi
 Araştırmacılar: Yayınlarını, projelerini, ulusal ve uluslar arası konferanslarını, ödüllerini sisteme
yükleyecekler

2020 Yılındaki bütün Akademik Çalışmalar Tek PDF olarak Yüklenmesi gerekmektedir.