KAPSAM

KAPSAM

Toplumsal Değişim ve İnovasyon

Eğitim için İnovasyon

Küreselleşen dünyada, eğitim süreçlerinin ekonomik ve teknolojik gelişmelerden
bağımsız değerlendirilmesi mümkün değildir. 21. yüzyılda eğitim, ancak yaratıcılığı
ve girişimciliği özendirecek niteliklere sahipse, bilimsel ve analitik düşünme, problem
çözme becerilerini kazandırabiliyorsa, ölçme değerlendirme sistemleri farklı düşünme
biçimlerinin yaşamasına izin veriyorsa rekabet avantajı yaratır.

İnovasyon Nedir?

• İnovatif Düşüncenin Başarıya Katkısı
• Hayatın Her Alanında İnovasyon
• Yaratıcı Düşünme Tekniklerinin İnovasyona Dönüşümü
• Yeni Ürün / Fikir Yönetimi
• Geliştirme Öncesi Faaliyetler
• Geliştirme Aşaması Faaliyetleri
• Test ve Doğrulama Aşaması Faaliyetleri
• Sunum Aşaması Faaliyetleri
• İnovasyon ve Proje Yönetimi
• İnovasyon ve Takım Çalışması
• Workshop – Uygulama

İnovasyonun Bireye Faydaları

• Kişisel Gelişim
• Kendini İfade Edebilme
• Kariyerinde Hızlı İlerleme
• İz Bırakan Aranan Kişi Olabilme
• Başarılarını İspat Edebilme
• Sektörde Marka Olma, Tanınma
• İnovatif, Yenilikçi, Modern Yapılanma

   Toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle daha iyi bir gelecek yaratmak, eğitimin her alanında yenilikçi bir anlayışla ve yenilikçi uygulamalarla gerçekleştirilebilir. Günümüzde her alanda olduğu gibi, eğitimde de sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmak, yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve harekete geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak ve geleceğin becerilerini kazandırmak en önemli eğitimin odak noktası olmalıdır.

Daha kaliteli bir eğitim yaratmak, günceli yakalayan ve yaratıcı düşünebilen çocuklar yetiştirmek, eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirmek olarak tanımlanabilir.

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri
Türkçe Eğitimi
Din Eğitimi
Özel Eğitim
Sınıf öğretmenliği Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Eğitim Kademeleri; Okul Öncesi-İlköğretim-Ortaöğretim-Yükseköğretim
Türk Eğitim Tarihi: Kurumlar, Kişiler, Fikirler
Eğitimde Kurumsal İşbirliği
Lisansüstü Eğitim, Bilim İnsanı Yetiştirme
Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği
Etno Pedagoji

Sosyal Bilimler

Antropoloji
Bilim Felsefesi
Felsefe
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Siyaset Bilimi
Sosyoloji
Tarih
Değerler Eğitimi
Türk Dili
Halk bilimi
Türk Kültürü
Uluslararası İlişkiler
Medya Sinema
Edebiyat
Spor Bilimleri
Coğrafya
Ekonomi
İşletme
İktisat
Yönetim