TURKCESS I

5. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 27-29 Haziran

2019 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. V. Sempozyum teması “21. Yüzyıl Becerileri” olarak belirlendi.