BİLDİRİ KURALLARI

Sözlü ve Sanal Sunum Kuralları

  • Gönderilecek özetler Windows MS Word programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Programda yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı tek, kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm. ve sayfa A4 olarak kullanılmalıdır.
  • Bildiri başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra boş bir satır bırakılmalı ve altındaki satıra yazar veya yazarların adı soyadı ortalanarak, 12 punto ile sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, bir alt satıra ise görev yaptığı kurum bilgileri ve elektronik posta adresi yazılmalıdır. Bir boşluk bırakıldıktan sonra büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak “özet” yazılmalı, bir alt satırdan itibaren 12 punto ve satır iki yana yaslı olarak bildiri özeti metni yazılmalı, paragraflarda satır başları 1 cm girintili ve paragraf aralarında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
  • Özet metninden sonra satır başı 1 cm girintili ve 12 punto olarak “Anahtar Kelimeler” yazılıp iki nokta konulduktan sonra 3-7 arasında anahtar kelime yazılmalıdır.
  • 200-500 kelimelik bildiri özetinde giriş, yöntem; tamamlanmış çalışmalar için bulgular, tartışma ve önerilere ilişkin bilgiler yer almalıdır.
  • Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan özetler online kayıt sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
  • Sempozyumla ilgili her türlü bilgi, davet mektubu, tam metin hazırlama ilkeleri ve tam metnin basım bilgisi, özet metninin gönderildiği elektronik posta adresine yapılacağından, yazarlar özet gönderdikleri elektronik postalarının kullanılabilir ve gönderilecek iletileri görüntülemeye uygun hale getirmeleri gerekmektedir.
  • Word şablonunu kullanabilirsiniz.

Bildiri Sunum Kuralları

  • Sözel sunumlar için her bir konuşmacının 15 dakika bildiri sunumu, 5 dakika da soru cevap için süre verilecektir.
  • Sanal sunumlar belirlenen tarih ve saatte sanal konferans uygulamasında yapılacaktır. Teknik açıklamalar ileriki zamanda yapılacaktır.
  • turkcess-2021