ÖZET GÖNDERME BAŞLANGIÇ TARİH – ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE