PANEL

PANEL 1: COVİD-19 PANDEMİSİ İLE BAŞAÇIKMA VE MÜDAHALELER

Moderatör: Prof. Dr. M. Engin DENİZ

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ebru İKİZ / Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

Prof. Dr. Fuat TANHAN / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

PANEL 2: 

Moderatör: 

Konuşmacılar:

*

PANEL 3:

Moderatör: 

Konuşmacılar:

*